Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.

Maassluis

Nederland

Informatie indicator

Indicator

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Bron

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13