Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De BNG is opgericht (1914) om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken. De BNG kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens gemeenten.

Dataland

De organisatie DataLand is in 2001 opgericht. Dit gemeentelijke samenwerkingsverband ondersteunt de gemeenten op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. In het bestuur van Dataland zijn gemeenten en de VNG vertegenwoordigd.

Gemeenschappelijk bezit Evides

De deelneming is voortgekomen uit het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (1874). Evides wint, zuivert en levert veilig en schoon drink- en industriewater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal. Daarnaast pleegt Evides inzet - indien mogelijk - op het hergebruiken van afvalwater.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13