Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Reguliere taken

Reguliere taken

  • Aanleg, beheer en onderhoud van riolering en watersysteem
  • Inzamelen van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, inclusief verwerking
  • B eheer en onderhoud van een milieustraat
  • Schoon en leefbaar houden van de openbare ruimte
  • Natuur- en milieueducatie
  • Advisering projecten wat betreft milieu en duurzaamheid
  • Regionale vertegenwoordiging
  • Eerste aanspreekpunt bewonersvragen wat betreft milieu en duurzaamheid
  • Beheer en onderhoud van twee begraafplaatsen en een aula
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13