Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen

Reguliere taken

Reguliere taken

 • Uitvoering Sportnota Maassluis 2013
 • Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten
 • Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis
 • Specifieke aandacht voor de kleedkamer subsidieregeling
 • Sport- en beweegstimulering
 • Verenigingsondersteuning
 • Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches)
 • Beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties
 • Onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties
 • Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties
 • Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (bewegingsonderwijs)
 • Overleg Maassluise Sport- en Recreatieraad
 • Beheer en onderhoud openbaar groen
 • Beheer en onderhoud dierenhoeken
 • Beheer en onderhoud speelgelegenheden en trapvelden
Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13