Programma 1 Veiligheid en handhaving

Wat heeft het gekost?

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

P1 Veiligheid en handhaving

Projecten

Begroot

Realisatie

Restant

Bij- en aframing

Saldo eind 2019

Mobiele camera

50

50

0

0

0

Voertuigen en machines

15

15

0

0

0

Totaal

65

65

0

0

0

Toelichting
Er zijn geen bijzonderheden, de investeringen (mobiele camera unit en bedrijfswagen) zijn conform raming uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2020 10:26:55 met de export van 07/09/2020 10:23:13